Martin McWilliam

Martin McWilliam: “Kunst is het proces en niet het ene mooie ding”. 

Reeds 30 jaar werkt Martin McWilliam als kunstenaar; 20 jaar is zijn thema “The vessel and its image”. Het meest recente werk wordt van 24 september t/m 22 oktober geëxposeerd in Galerie Terra Delft. Centraal in de expositie is een groot stuk, abstracter van vorm dan we van hem gewend zijn. Als je het stuk bekijkt, merk je dat de diepte sterker is dan bij voorgaand werk. Hij grijpt terug op een werkwijze waarmee hij startte in 1998, maar ontdekte een nieuwe rand, waarmee het perspectief wordt geïntensiveerd. Waarom dat zo is, is niet bij eerste aanblik duidelijk, het is meer een ervaring. Bovendien is de oppervlaktestructuur veranderd, waardoor het niet slechts een reproductie oplevert.

De kunstenaar wil het proces van zijn werk laten zien en niet het ene mooie ding: Het idee wordt beter begrepen als je verschillende stukken uit de ontwikkeling presenteert. Ook zij, die zijn succesvolle tentoonstelling Vorm tegen Tijd het afgelopen half jaar in het Museum van Oudheden te Leiden hebben bezocht, zullen ontdekken dat McWilliam in staat is steeds nieuwe wegen in te slaan. Hij weet het thema levend te houden en trapt niet in de valkuil van de dode formule. Als mens van zijn tijd is hij gefascineerd door de ideeën van de wetenschap en de religie. Hij portretteert ze niet, maar absorbeert ze. Tot zijn eigen verrassing is een reflectie daarvan zichtbaar in zijn abstracte werk.

Dat zijn kwaliteit wordt herkend, blijkt wel uit de uitnodigingen die hij kreeg om te exposeren in het Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg, waarbij een uitgebreide catalogus over de laatste 20 jaar zal verschijnen, het Hetjens-Museum in Düsseldorf, beide in 2012 en het Keramikmuseum Westerwald in 2013.