2014-11 Belgisch Porselein

Decoratieve kommen van Mieke Everaet en Guy van Leemput

Van 18 oktober t/m 22 november toont Galerie Terra Delft het werk van twee kunstenaars uit België. Beiden kiezen voor de traditionele komvorm, waarbij evenwel de functie van het bewaren, omvatten van iets anders dan ijle lucht, volkomen is verdwenen.

De passie van Mieke Everaet is het materiaal. Van linten kaolienaarde bouwt zij haar kommen op. In de lichtdoorlatende vormen zijn ritmische herhalingen en groeipatronen duidelijk waarneembaar. In haar nieuwste werk zijn de kommen ook vaak effen van kleur en is de vorm meer golvend dan rond. Ze balanceren op een kleine, onopvallende voet en lijken te zweven, waardoor ze welhaast een mystiek karakter krijgen.

Dat mystieke karakter geldt eveneens voor de kommen van Guy van Leemput. Innerlijke rust vindt deze kunstenaar in een drang tot scheppen die gebaseerd is op doen. Geïnspireerd door de architectuur van de natuur, plantenstengels, zaaddozen, kwallen, werkt hij in series die grenzen stellen, maar toch ook groei toelaten.

Guy ging op zoek naar de minimale dikte van porseleinen kommen. Hij vond de ‘omgekeerde’ baktechniek die het nadeel van de vervorming omkeert in een voordeel; de objecten worden op een meekrimpende steunmal omgekeerd gebakken, zodat de zwaartekracht en het smeltproces in de oven de vormen uitrekt.

Guy van Leemput is een van de kunstenaars die deze zomer door de samenwerking van Galerie Terra met het Sanbao International Ceramic Institute in Jingdezhen, China heeft gewerkt.

Etty Walda