2014-12 Marc Janssens

De beelden van Marc Janssens (B-1969) passen in de Belgische figuratieve traditie. Het werk toont verwantschap met de beelden van José Vermeersch, Carmen Dionyse en Panamarenko. Het onderwerp van Janssens is de mens. Elk beeld is uniek en heeft een eigen karakter en sfeer. Op een bescheiden manier weet hij telkens een indringend beeld te scheppen. Hierbij maakt hij meestal gebruik van verschillende materialen die hij toevoegt aan de basis; een mensbeeld van klei.

Zijn mensfiguren manifesteren zich in verschillende formaten; van levensgroot tot beelden van 25 cm. hoog. De algemene uitstraling van de beelden is een weerloosheid in combinatie met zelfbewustheid. Al zien zijn beelden er soms weerzinwekkend uit, deze mensen zijn niet zielig. Getroffen door een of ander lot, ondergaan ze die situatie gelaten.

Elk beeld wordt van klei gemaakt, gebakken en beschilderd. Dit schilderen is meer dan alleen verf opbrengen; soms worden er ook materialen toegevoegd die de huid en de ogen van het beeld benadrukken. De gebruikte kleuren zijn altijd aardetinten die goed combineren met ijzer, hout en allerlei ander materialen die toegevoegd worden.

Het beeld wordt vaak in een context geplaatst. Die context kan velerlei zijn en is met regelmaat maatschappij kritisch en politiek geëngageerd. Een deel van zijn werken laat echter ook de mens als overlever zien. De mens die tegen de stroom in probeert te winnen en werkelijk in dromen gelooft.

In oktober 2014 is Marc Janssens op uitnodiging van Galerie Terra Delft een maand lang in China geweest. In het Sanbao Int. Ceramic Art Institute bij Jingdezhen heeft hij gewerkt in het keramisch werkcentrum van Jackson Li. Tijdens deze artist in residence periode is Janssens erg geïnspireerd geraakt door de verschillen in cultuur en omstandigheden. Deze Oosterse indrukken laten hun sporen achter in zijn beelden en assemblages.

Sinds 2012 stuurt Galerie Terra Delft regelmatig kunstenaars naar Sanbao-Jingdezhen om de blik te verruimen. Het is een algemene ervaring dat de kunstenaars ongelofelijk geïnspireerd terug naar huis komen. Aansluitend op deze werkervaringen organiseert Terra in samenwerking met de Sanbao galerie tentoonstellingen in zowel China als in Delft. In januari 2015 zullen de resultaten van zes kunstenaars van Terra tijdens de tentoonstelling ‘Terra in China 2014’ getoond worden. De kunstenaars, waar onder Marc Janssens, zullen hun werk dan ook komen toelichten.