2015-10 Mieke de Groot: Structuren in tinten blauw

Mieke de Groot: “Structuren in tinten blauw”

Na de solo-expositie van drie jaar geleden en haar deelname aan de groepstentoonstelling Terra in China-China in Terra zullen vanaf 10 oktober t/m 14 november de meest recente objecten van Mieke in Galerie Terra Delft worden getoond.

Haar abstracte, mathematisch opgebouwde objecten bevatten altijd als wezenlijk kenmerk dat het ontstaat door de herhaling van onderdelen. Dat houdt in dat een kunstwerk van haar ook kan bestaan uit verschillende losse delen, die dan samen weer een zekere symmetrie vertonen. Voorop staat dat de logica zichtbaar moet zijn. Wat betreft verhouding en maatvoering sluit zij aan bij de algemene wetten van de natuur. Door kleine wijzigingen aan te brengen, het zichtbaar verschuiven of draaien, wordt de strakke vorm doorbroken en ontstaan sierlijke, welhaast elegante objecten.

Door de wetmatigheid die vergelijkbaar is met een natuurlijk groeiproces, roepen haar objecten associaties op met vruchten, bloemen of schelpen.

Naast de facetjes die we kennen van eerder werk, heeft ze nu ook andere vormen gevonden om haar voorliefde voor ordening te verbeelden. Binnen de beperking van de wetmatigheid ervaart Mieke een vrijheid die haar heel veel mogelijkheden oplevert.

Al jaren!

Etty Walda

Terra 1015-2L