Terra in China – China in Terra

Tijdens de zomer is er in de expositieruimte van Galerie Terra Delft een samenvatting te zien van de tentoonstelling in de Oude Kerk: Terra in China – China in Terra.

Werk van de vijf NL kunstenaars wordt getoond samen met keramiek van Jiansheng Li schilderijen en Cao Xileng. Ook zijn er foto’s van Stef Breukel te zien die gemaakt zijn tijdens dit artist in residence project in de zomer van 2012. Een rijk geillustreerde catalogus over dit project met teksten van Colin Martin is te koop voor 12 euro.